Privacy policy

Julkaistu 9.7.2017

Viimeksi päivitetty 9.7.2017

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten käsittelemme sinun henkilötietojasi silloin, kun käytät Doog-palvelua ja Doog-mobiilisovellusta.

Rekisterinpitäjä

Impaktia Oy, y-tunnus 2757120-9, Porkkalankatu 20, 00180 Helsinki.

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa: Ying Zhu, dogood@doogapp.com.

Rekisterin nimi

Doog-käyttäjärekisteri. Rekisteri sisältää Doog-palvelun käyttäjätiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde rekisterinpitäjään ja Doog-palvelun käyttö.

Doog-palvelu

Doog on palvelu, jonka avulla yritysten markkinointipanostukset voidaan muuttaa ihmisten kautta hyviksi teoiksi.

Doog-palvelussa yritykset kohdentavat osan markkinointivaroistaan hyväntekeväisyyteen siten, että Doog-mobiilisovelluksen käyttäjät voivat päättää mille hyväntekeväisyyskohteelle varat lahjoitetaan. Palvelu toimii siten, että, yritysasiakas ostaa palveluntarjoajalta hyväntekeväisyysvaluuttaa eli ”doogeja”. Doog-mobiilisovelluksen käyttäjä voi kerätä jaettavia doogeja  älypuhelimelle asennetun Doog-sovelluksen avulla kohdistamalla älypuhelimen kameran sovelluksen ohjeiden mukaisesti  doogin keräyspisteeseen.  Käyttäjä voi päättää mihin hyväntekeväisyyskohteeseen hänen keräämänsä doogit lahjoitetaan. Palveluntarjoaja maksaa kerätyn doogin nimellisarvon suuruisen summan lahjoituksena hyväntekeväisyyskohteelle, jonka käyttäjä on valinnut. Palveluntarjoaja raportoi yritysasiakkaalle, miten yritysasiakkaan maksamat doogit on käytetty.

Mitä tietoja keräämme

Voidaksesi käyttää palvelua sinun täytyy rekisteröityä käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä keräämme sinulta seuraavat tiedot:

Jos rekisteröidyt käyttäjäksi Facebook-tunnuksillasi, saamme sinusta Facebook-loginin kautta seuraavat tiedot:

Käyttäessäsi palvelua keräämme sinusta seuraavat tiedot:

 

Tietojen käyttötarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja käytetään Doog-palvelun tuottamiseen ja toteutettuja doog-kampanjoita koskevien tulosten raportointiin yritysasiakkaillemme ja kerättyjen lahjoitusten maksamiseen edelleen hyväntekeväisyyskohteille. Lisäksi voimme käyttää henkilötietoja palvelun kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Emme käytä yhteystietojasi suoramarkkinointiin, emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Säilytämme käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja niin kauan kuin tarvitsemme niitä palvelun tuottamista ja doogien käytöstä tehtävää raportointia varten. Tämän jälkeenkin voimme säilyttää sellaiset tiedot, jotka meidän on säilytettävä voimassaolevan lainsäädännön asettamien vaatimusten vuoksi, lainsäädännössä määrätyn pidemmän säilytysajan loppuun asti.

Tietojen luovutus ja siirto

Luovutamme meille markkinointipalvelusta maksaneelle asiakasyritykselle yhteenvetoraportteja siitä, miten ja missä heidän maksamiaan doogeja on käytetty ja mihin tarkoituksiin doogeja on lahjoitettu. Tällaisissa yhteenvetoraporteissa ei paljasteta yksittäisen käyttäjän nimeä, yhteystietoja, IP-osoitetta tai käytetyn päätelaitteen tunnistetietoja. Raportilla voi kuitenkin olla tieto doogin käyttöhetkestä ja käyttöpaikasta sekä tiedot käyttäjän iästä (useimmiten ikäryhmittäin), sukupuolesta ja käyttäjän osoitteensa yhteydessä ilmoittama postinumero.

Yritysasiakas voi halutessaan auditoida yritysasiakkaan maksamien doogien täydelliset käyttötilastot ja niitä vastaavat maksut hyväntekeväisyyskohteille. Tällaisen auditoinnin yhteydessä yritysasiakas tai sen valitsema kolmas osapuoli saa tarkastella käyttötilastojamme sen varmistamiseksi, että olemme kirjanneet, raportoineet ja maksaneet hyväntekeväisyyskohteille oikein doogien käytöstä. Yritysasiakkaan haltuun ei kuitenkaan luovuteta täydellisiä käyttötilastoja.

Voimme käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita, joista osa voi sijaita Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistamme, että tiedot siirretään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja voimassaolevien tietosuojalakien sallimissa puitteissa.

Halutessasi voit jakaa Doog-palvelun käyttöä koskevia tietojasi kolmansien osapuolien tarjoamissa sosiaalisen median sovelluksissa, käyttämällä Doog-palveluun linkitettyjä kolmansien osapuolten tarjoamia sosiaalisen median työkaluja. Tällaiset kolmannen osapuolen työkalut ja niiden avulla jakamasi tiedot ovat kunkin sosiaalisen median tarjoajan käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen alaista.

Mitä oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus tarkastaa käyttäjärekisterissä olevat sinua koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin käyttää kulloinkin voimassaolevan henkilötietojen tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

Jos käyttäjärekisteri sisältää virheellistä, vanhentunutta, puutteellista tai tarpeetonta tietoa, voit pyytää meitä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään tällaiset tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu käyttäjärekisteriin. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietoturva

Henkilötietosi on suojattu asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja käyttäen henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä

Doog-palvelu tuotetaan ja käyttäjärekisterin tiedot säilytetään käyttäen Euroopan unionin alueella olevia ISO 27001 sertifioituja data centereitä.

Käyttäjärekisterin tallennettuja tietoja voivat käsitellä vain henkilöt, joille rekisterinpitäjä on antanut henkilökohtaisen käyttöoikeuden ja joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Tällaiset henkilöt ovat myös sitoutuneet asianmukaiseen salassapitoon henkilötietojen käsittelyssä.

Ikärajat

Sinun on oltava vähintään 16-vuotias voidaksesi käyttää Doog-palvelua. Jos olet alle 16-vuotias, voit käyttää Doog-palvelua vain huoltajasi kirjallisella suostumuksella.

Evästeet

Doog-palvelun verkkosivuilla voimme käyttää evästeitä. Evästekäytäntömme on kuvattu erillisessä dokumentissa.

Muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä etukäteen verkkosivuillamme. Suosittelemme, että seuraat säännöllisesti tietosuojaselosteeseen tehtäviä päivityksiä. Jos et hyväksy tietosuojakäytäntömme myöhempiä muutoksia, voit lopettaa Doog-palvelun käytön.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dogood@doogapp.com.