Miten yhdistää vastuullisuus ja markkinointi?

Markkinoinnissa on viime vuosina tapahtunut paljon mullistuksia kuten sosiaalisen median nousu merkittäväksi kanavaksi sekä digitaalisen seurannan ja automaation hyödyntäminen. Erityisesti nuoremman kohderyhmän tavoittaminen perinteisten markkinoinnin keinojen avulla on yhä hankalampaa.

 

Esimerkiksi vuoden 1995 jälkeen syntynyt Sukupolvi Z käyttää suurimmilta osin pelkästään mobiililaitteita. He kiinnittävät myös entistä enemmän huomiota yritysten vastuullisuuteen. Nuoret pystyvät etsimään tietoa helposti internetistä ja heitä yhä vaikeampaa johtaa harhaan. Yritykset, jotka pystyvät erottautumaan luomalla läpinäkyvän ja vastuullisen imagon, tulevat pärjäämään tulevaisuudessa.

 

Vastuullinen markkinointi nousuun?

Käytämme tässä tekstissä termiä vastuullinen markkinointi ja viittaamme sillä englannin kielen sanaan “cause marketing” . Suomen kielestä ei valitettavasti löydy termille tarkkaa käännöstä.

 

Vastuullinen markkinointi (eng. cause marketing) = Yrityksen markkinointia, joka samalla tuo yhteiskunnallista hyötyä tai tukee jonkin järjestön toimintaa. Usein toteutettu yhteistyössä järjestön kanssa.

 

Yritysten vastuullisuus merkitsee ihmisille yhä enemmän ja erityisesti nuorille se on tärkeämpää kuin muille sukupolville:

Vastuullista markkinointia on toki harrastettu jo pitkään, mutta se on vielä aika harvinaista yritysmaailmassa. Vaikka siihen käytetyt varat ovat kolminkertaistuneet 2000-luvun alusta, vastuullisen markkinoinnin osuus kaikista markkinointipanostuksista on vain alle 0,5 prosenttia. Tämä on maailmalla ja erityisesti Suomessa liian vähän hyödynnetty markkinointikeino, joka toimii erityisesti nuorten keskuudessa.

 

DOOG huomioi nykypäivän kuluttajan ja yrityksen

Suomalainen startup innovaatio DOOG on ajoissa liikenteessä. Tämä sovellus pyrkii vastaamaan samaan aikaan yritysten haasteeseen tavoittaa nuori kohderyhmä sekä kuluttajien haasteeseen tehdä hyvää helposti mobiilisovelluksen avulla:

 

 

Erityisesti nuoremman sukupolven tavoittamiseen erilaiset kilpailut ja tapahtumat toimivat hyvin.

 

Mihin haasteisiin DOOG vastaa?

Yrityksillä voi olla ongelmia löytää oikeita yhteistyökumppaneita vastuullisuusprojekteihinsa. Yritysten tulisi tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka jollain tavalla liittyvät yrityksen liiketoimintaan. Kuluttajat huomaavat, jos yritys ei aidosti seiso tukemansa asian takana. DOOG poistaa tämän ongelman, sillä käyttäjät voivat itse valita hyväntekeväisyyskohteensa.

Haasteita on muitakin, kuten esimerkiksi resurssien puute. Harvoilla yrityksillä on vastuullisuudesta vastaava henkilö tai aikaa perehtyä kunnolla yhteistyöhön järjestön kanssa. Jossain tapauksissa sopimuksen hiominen molempia osapuolia miellyttäväksi voi viedä jopa yli vuoden. Lisäksi vaikeuksia saattaa aiheuttaa yritys- ja järjestökentän erilaiset toimintakulttuurit.

 

Yksi huomioon otettava tekijä DOOG sovelluksessa on se, että markkinointikulu ei ole vain mediakulu vaan se jatkaa tiensä järjestöille. Jatkossa DOOG voi myös tarjota arvokasta dataa tuotteiden ja mainosten toimivuudesta. Aikaisemmin vastuullisen toiminnan tulosten seuranta ja mittaaminen on ollut haastavaa.

Teknologian kehityksen myötä yritysten on helpompaa harjoittaa vastuullista markkinointia ja toisaalta kuluttajien on helpompi tehdä hyvää. Vastuullinen markkinointi on kasvava trendi, mutta uskon, että tulevaisuudessa sen merkitys kasvaa entisestään.

 

PYYDÄ DEMO

Tilaa ilmainen demo jättämällä yhteystietosi!